Phiên thứ sáu, vào 2:00 sáng thứ 7 trên 1 loạt kênh truyền hình các nước đã đưa thông tin khuyến cáo dân rời khỏi Ucraina trong vong 24-48 h. Vì lo sợ tình hình chiến tranh nên vàng đã vượt đỉnh ngày 25/01. Như vậy đã tạo ra 1 xu hướng mới và trong tương lai vàng sẽ có hướng đi lên.
Tuần này, tình hình bất ổn tại Ucraina vẫn đang nóng, Bidden đã dự đoán 16/02 Nga sẽ đánh Ucraina, ngoài ra dân vân đang sơ tán từ Ucraina. Vì vậy, theo tôi từ giờ đến 16 vàng sẽ chạy ngang, với khả năng đi xuống vùng bán đã bị phá vỡ hơn là đi lên
Bình luận: Vàng đã bị cản rất mạnh, bh chờ khi nào thủng đáy thì vàng sẽ đi xuống
Bình luận: 1859-1850 trên dưới đều bê tông, đợi sau họp FOMC chắc mới thoát

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.