Forex9999

[ Bài 38] Sell Gold tại 1330 TP 1320 SL 1340

Forex9999 Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell gold về vùng 1320 ( 23,6%) và dài hạn hơn là 1307
Gold chịu nhiều ảnh hưởng bởi tin USD tuy nhiên mình view giá USD sẽ tăng trong những ngày tới
Có key nến Gold cho thấy gold sẽ về vùng 1300
kênh H4 cho thấy Gold ko phá được xu hướng lên
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.