PhamVanHocTrader

GOLD ĐIỀU CHỈNH RỒI TĂNG MẠNH CHO NĂM 2022

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược hiện tại đối với cặp tiền vàng

Bán quanh 1820
SL 1825
TP 1815
TP 1808
TP 1800

MUA DÀI HẠN QUANH 1785-89
SL 1778
TP 1800
TP 1815

Chúc cả nhà giao dịch thắng lợi lớn !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.