FAST-TRADING

GOLD tích luỹ chuẩn bị kiểm tra vùng đáy 1960

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi có lực tăng về vùng đỉnh 1980, GOLD đã bắt đầu quay trở lại xu hướng tích luỹ đi ngang trong ngắn hạn.

Nếu đánh nhãn sóng từ đợt Flash Sale ngày 11 tháng 4 thì giá đã chạy đủ 5 sóng, khả năng trong chiều tối nay, VÀNG sẽ có 1 đợt kiểm tra lại vùng Support trước khi quay trở lại trend chính.

Chúng ta có thể cân nhắc Sell quanh vùng 1976 - 1980 trong chiều nay với vùng mục tiêu dự kiến quanh 1960 - 1965. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1983 - 1985.

Lưu ý rằng, phương án Sell này đang là giao dịch nghịch xu hướng, chú ý cân nhắc hạ Volume trước khi vào lệnh!

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Instagram: chungkhoan.fast
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.