hailnforex

GOLD ngắn hạn đánh xuống

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD ngắn hạn canh đánh xuống về 1412