Dau_Tu_Nhu_Tu_Ma_Y

XAUUSD - Cơ hội mua vào

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Hiện tại Ngày đang điều chỉnh, đợi Ngày điều chỉnh xong và khung lớn vẫn duy trì xu hướng tăng, thì canh mua vào ở khung nhỏ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.