EricGoldHunter

Vàng có vẽ đang tạo trap

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tin hôm nay ra, nhà nhà Buy quét hết rồi
Chừ múc lên lại đến ngày mai thứ 6 đi 1 chiều lên giữ qua tuần
- An toàn hơn tí thì đợi timing điều chỉnh 22h30-23h múc
Sl 2006
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.