NgocSon_SM

Vàng 27/12 - Sell xuống trong ngày

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD tuần này có thể giá sẽ tiếp tục sideway trong vùng 1790-1813.
Hiện tại trong ngắn hạn có thể vàng sẽ đi lên vùng 1810-1813 sau đó giảm trở lại.

Khuyến nghị chờ sell xuống trong ngày giá 1810, SL: 1816, TP: 1800
Goodluck !!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.