HongLinhFX

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH VÀNG 6/12-10/12

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
PTKT (phân tích kỹ thuật) : Chu kỳ giảm từ 1877 về gần mốc 1761 và đã có dấu hiệu tăng hồi điều chỉnh trở lại.
Trong tuần tới này khả năng sẽ tìm lên các vùng fibonacci retracment(fibonacci thoái lui).Trước mắt là ngưỡng cản 1800,tiếp theo và vùng 1820 tương ứng với khu vực fibonacci 0.5
Plan(kế hoạch)giao dịch cho tuần tới sẽ là canh Buy theo chu kỳ tăng hồi điều chỉnh.
Buy quanh 1776 sl dưới 1771
Canh Sell nếu nếu giá có tín hiệu và giảm về thủng vùng hỗ trợ 1766-1762