langaking

Sell vàng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng H4 mô hình Vai đầu vai, sell về 1805 là hợp lý!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.