NguyenThang33

Vàng đê....! Long thôi

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tiếp tục tăng trên mức $ 1195/96, với mức kháng cự ngay lập tức được thấy ở mức $ 1235. Nhưng giá có thể tìm cách vượt qua mức 1235 USD / 36, trước khi tạo ra mức thoái lui thấp hơn. Xin lưu ý rằng Vàng sẽ tiếp tục ở trên mức hỗ trợ ở mức 1195/96 và chiến lược giao dịch an toàn có mua vào với mức SL ở mức 1195 và TP ở mức $ 1250/70 tương ứng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.