GKFXPrimeVN

XAUUSD - 03/08/2018

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1214,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1214,00 với mục tiêu 1202,00 & 1200,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1214,00, có thể tới 1220,50 & 1225,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.