OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phân tích xu hướng vàng từ giờ tới tết VIETNAM
CHỉ là tham khảo , không khuyến nghị trader
biểu đồ coi tham khảo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.