Pinv-Trader

sell vàng ngay hiện tại

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
chào bạn:
đã lâu tôi không đánh giãu hướng thị trường và chia sẻ những đánh giá của mình cho các bạn tham khảo
ở đây tối thấy xu hướng thị truognwf đã tăng tuy nhiên có vẻ lực mua đang yếu dần các bạn có thể thấy động lượng qua MACD ĐANG YẾU DẦN VÀ GIÁ LẠI VƯỢT con sóng trước đó
tôi cho ràng chúng ta co thể sell tp về 1786 sl trên đỉnh hiện tại khi giá phá vỡ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.