Fondex

GOLD cứ lên là lại Short

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tóm tắt: Xu hướng giảm vẫn giữ nguyên với vùng kháng cự gần 1205-1215

Cập nhật - Giá đã phá vỡ chuỗi nến inside bar và đạt được mục tiêu dự kiến là 1180. Một nến pin bar đã được hình thành trên khung thời gian hàng ngày (ngược lại xu hướng), kỳ vọng tăng tới mức kháng cự tại 1205 đến 1215, tại vùng này ta có thể vào lệnh.

Ý tưởng thương mại: Hãy xem xét Short trên khoảng 1205 đến 1215 hoặc khi xuất hiện tín hiệu price action trên khung 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày.
Bình luận: Đúng như dự đoán gold đã nhích lên và tiếp tục rơi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.