GhostTraderIndexs

Vàng đầu phiên giảm nhẹ rối sao đó bậc tăng lên vùng 1320

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mọi người theo dõi like nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.