OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
View cho hôm nay vẫn là mua lên từ vùng Hỗ trợ.
Chờ phản ứng giá tại vùng Line đỏ để vào lệnh Buy và theo quan điểm của mình thì nên đặt TP ngay đỉnh cũ, vì nơi đó có 1 Kháng cự khá mạnh.
Nếu như giá quay đầu tại điểm đó, dự báo tuần sau sẽ có 1 pha điều chỉnh lớn của vàng .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.