NBL_Miu

XU HƯỚNG VÀNG ĐẦU TUẦN

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Với một tuần qua đầy biến động cậu vàng cũng có kết quả để chạy theo. Mỹ-Trung đồng ý ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một, vòng thuế mới được hoãn vô thời hạn và một số dòng thuế cũ cũng được giảm. Với thông tin này thì sẽ tạo cho giá vàng một áp lực không nhỏ.
View hôm nay với H4: Các nhà đầu tư có thể chờ bán 1474 đặt TP tại vùng giá 1462 - 1464 , SL 1477
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.