mrtuanvn

Short GOLD theo mô hình AI Ichimoku

Giá xuống
mrtuanvn Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo nguyên lý cân bằng của hệ thống Ichimoku , mô hình AI dự đoán giá sẽ hồi về Dao găm ở 1500.
Bình luận:
RR 1, dời SL về Entry. Set and forget
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.