dinhchien

XAUUSD - tăng tiếp hoàn thành Bat Pattern

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Khung ngày: MACD tăng dần
- Khung H4: tăng
- Khung H1: về vùng giá trị và tăng tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.