Valentiojs

Sell vàng trung hạn

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang ở kháng cự 1503.100
Lực mua đang cạn kiệt.
Đợi sell tại vùng giá 1517.600
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.