GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh xauusd

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược kinh doanh xauusd , gold đang thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Tìm điểm sell quanh khu vực giá 1400 - 1405, mục tiêu hướng đến 1380, stop 1415

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư c6an nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.