GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh xauusd

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược kinh doanh xauusd , gold đang thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Tìm điểm sell quanh khu vực giá 1400 - 1405, mục tiêu hướng đến 1380, stop 1415

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư c6an nhắc rủi ro khi vào lệnh