DatTong

XAUUSD, forecast gold M15

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Forecast Gold M15 !
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Profit gold 12$. Close 2/3 volume. Move stoploss to 1225 !
Bình luận:
Giao dịch được đóng thủ công:
Close all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.