phu6791

đích 1367 đã đạt khẳng định ý tưởng 7/6/2019

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
đích 1367 đã đat và giờ chờ đích sau 1450 hoặc 1550-1600 vào cuối tháng 6 . Hy vọng tôi đúng cả mục tiêu và cả thời gian như dự báo 7/6/2019
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.