phu6791

đích 1367 đã đạt khẳng định ý tưởng 7/6/2019

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
đích 1367 đã đat và giờ chờ đích sau 1450 hoặc 1550-1600 vào cuối tháng 6 . Hy vọng tôi đúng cả mục tiêu và cả thời gian như dự báo 7/6/2019