anhnd1

Bán XAUUSD - D1

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
D1 đã tạo đỉnh
Bán với mục tiêu 1236.55
Dừng lỗ: 1300.24
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.