Cuộc chiến nào cho em.Rất căng thẳng.theo AD các bạn hay kiên nhẫn chờ lệnh SELL nhé.ad sẽ update sớm thui.chứ giờ căng thẳng quá.
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.