NgocSon_SM

Vàng 15/2 - Chờ mua lên

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD chờ mua lên trong ngày.
XAUUSD xu hướng chính vẫn là tăng.
Tuy nhiên đầu ngày hôm nay có thể giá sẽ có một nhịp điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục đi lên.
Khuyến nghị chờ mua lên trong ngày khi giá hồi về vùng 1861, SL: 1855, TP: 1872
Sell giá hiện tại 1872, SL 1877, TP 1864
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.