Samurai_FX_VN

Chờ Buy, Cấm Sell vàng tại thời điểm này

Đào tạo
Samurai_FX_VN Pro+ Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
chúng ta nhìn thấy rất rõ, con sóng cuối cùng là con sóng chéo kết thúc, dù đếm sóng theo phương pháp nào thì nó cũng cho kết quả là con sóng chéo kết thúc đang hình thành và ở giai đoạn kết thúc
bên DXY cũng có 2 kịch bản
sóng 5 đã kết thúc và sóng 5 chưa kết thúc thì vàng cũng có 2 kịch bản
sóng chéo đã và chưa kết thúc
kịch bản màu xanh: sóng 5 chưa kết thúc. Hãy quan sát đường giá và chờ đợi. Nếu giá không phá qua được trend bên trên và quay đầu lại thì chứ tỏ sóng 5 chưa kết thúc, khi đó chúng ta kì vọng giá có thể về lại vùng 1720-1730 để mua lên. Tuyệt đối không sell ở giai đoạn này, vì sóng 5 kết thúc có thể nằm ở vị trí lơ lửng
nếu giá được điều chỉnh về tầm 1730 rồi bắt đầu tăng và phá trend thì có thể vào mua sau.
kịch bản 2. Nếu sóng 5 đã kết thúc. Thì nó sẽ phá qua trend phía trên, và hướng đến vùng đỉnh gần nhất là 1747. Nếu giá phá qua được vùng này thì chứng tỏ sóng 5 đã kết thúc và chúng ta bắt đầu giải ngân dần. khi có sóng hồi về thì tiếp tục giải ngân thêm.
đó là 2 kịch bản của vàng theo nhận định của cá nhân để mọi người tham khảo
Chú ý. Lúc này tuyệt đối không sell vì rất nguy hiểm
Bình luận: Thời điểm hiện tại chỉ tập chung quan sát là chính để chờ tín hiệu xác nhận xem sóng đi theo mô hình nào. Việc giao dịch trong giai đoạn như này là khá rủi do.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.