HOAIGOLD

TIẾP TỤC CHẶN ĐƯỜNG GOLD VỀ THỜI KÌ ĐỒ ĐÁ

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
chúc anh chị em cô chú gần xa năm mới an lành và vui vẻ bên gia đình
gold canh sell 1811 đến 1817 .
dừng sell khi có h4 đóng trên 1830
mục tiêu 175x 176x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.