thudong9497

Phân tích XAUUSD ngày 27/9

Giá xuống
thudong9497 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phân tích theo mô hình giá , ae có thể đi lệnh nhỏ đầu tuần.
Như hình Sell 1749-50 sl 10 giá tp 2X,3x
Bình luận: gãy sl 10gia
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.