thudong9497

Phân tích XAUUSD ngày 27/9

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phân tích theo mô hình giá , ae có thể đi lệnh nhỏ đầu tuần.
Như hình Sell 1749-50 sl 10 giá tp 2X,3x
Bình luận: gãy sl 10gia