NgocSon_SM

Vàng 15/3 - Tín hiệu tốt từ các cuộc đàm phán

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Với những tin tức khả quan từ các cuộc đàm phán giữ Nga và UK thì thị trường hàng đang có dấu hiệu giảm nhiệt rất tốt.
Giá dầu đã giảm về mức 97$ 1 thùng và vàng thì đã giảm về mức 1925$
Hiện tại giá vàng đang ở xu hướng giảm, giá đang phản ứng tăng lại ở vùng Fibo 0.5, cũng có thể vàng sẽ tăng lại trong ngắn hạn mục tiêu sẽ là vùng 1960 ( có thể sell lại ở đây và mục tiêu sẽ là 190x)
Khuyến nghị
canh sell tại các vùng 195x-196x, mục tiêu 192x-190x
Canh buy tại 1890-1900, mục tiêu 192x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.