Forex9999

Sell GOLD bất chấp ( Khi không ai dám Sell thì mình Sell)

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold sẽ test lại fibo 61% và 50% ở 1320 và 1300$/oz
Có key nến ở 1300 là gold sẽ về đó
Giao dịch đang hoạt động:
Sell 10 lot
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Gold đã giảm không phanh như kỳ vọng và phân tích
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.