dvtrade999

Tiếp tục buy vàng lên 1725

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang hồi phục mạnh mẽ sau tin NF vào tuần trước, tuần này nó có thể tiếp tục mở rộng và tăng thêm lên vùng 1725, do đó, cứ tiếp tục buy vàng
Tuy nhiên cần chờ nó thoái lùi về fibo 0.5 rồi buy lên. Vùng 1704.
TP 1725.
SL 1700

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.