NgocSon_SM

Vàng 28/1 - Tiếp tục chờ sell xuống

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD chờ sell xuống trong ngày.
XAUUSD giá tiếp tục có một nhịp giảm mạnh vào ngày hôm qua. T
rong ngắn hạn có thể vàng sẽ còn tiếp tục đi xuống đến vùng hỗ trợ 1785.
Khuyến nghị chờ sell xuống trong ngày giá 1805, SL: 1812, TP: 1795-1785
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.