Forex9999

[ Bài 33] Sell Gold 1340 SL 50 pip Tp 100 pip

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đã test về vùng fibo 23.6% sau đó đã bắt đầu giảm rất nhanh và mạnh, Mình vẫn thiên về xu hướng chính là Gold sẽ xuống sâu
AE Tp về quanh vùng fibo 50% ở giá 1330
Hnay không có tin về USD nhièu khả năng Gold sẽ điều chỉnh hoặc đi theo xu hướng xuống H4
Chỉ số DX vẫn đang hương lên và đã có đợt đièu chỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.