DanAntony6789

Chiến lược giao dịch Vàng ngày 03-04-2023

DanAntony6789 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược giao dịch Vàng ngày 03-04-2023
Chờ back test tại vùng hỗ trợ 1948-1950 (xem phản ứng tại vùng này, đừng vào Buy vội, hãy chờ tín hiệu đảo chiều và xác nhận rõ ràng)
Buy limit
Entry: 1948-1950
Tp1: 1958
Tp2: 1965
Tp3: 1975
Tp4: 1985
SL: below 1943
-----------------------
Chúc anh em may mắn!
Bình luận:
hit tp 1
Bình luận:
hit tp 2
Bình luận:
chốt 2/3 lệnh đi ae. bảo toàn profit
Bình luận:
hit tp3
Bình luận:
+250 pips
Bình luận:
hit tp4
Bình luận:
+350 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.