Samurai_FX_VN

Kế hoạch săn vàng ngày 28/09/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Có vẻ như sóng điều chỉnh cho nhịp sóng đầu tiên đã hoàn thành. Chúng ta chỉ cần chờ xác nhận giá phá qua một vài Keylever là có thể yên tâm vào lệnh BUY.
2 Keylever quan trọng là 52 và 55. Nên khi giá vượt 1752 thì chúng ta có thể vào 50% vol, chờ giá đóng cửa H1 trên 55 thì vào nốt số còn lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.