khanhdat

nhận diện xauusd

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
xu hướng chính M.W là xu hướng lên.trên biểu đồ D1 giá đã phá qua mô hình tam giác.mục tiêu cho pha lên này là vùng 1500.thời gian giữ khoảng 3 tháng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.