KiemcomCapital

Vàng canh mua tiếp giá có xu hướng lên test lại vùng đỉnh 152x

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh mua vùng 1494 sl 1490 tp tùy mồm :D

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.