dinhchien

XAUUSD - giảm tại vùng sóng Symmetry (cân đối)

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Khung ngày nhóm sóng I, II, III...: Giảm
- Khung H4 nhóm sóng (1), (2), (3)...: Giảm
- Khung H1 nhóm sóng 1, 2, 3...: tăng về vùng sóng (8)
- Kế hoạch: đánh xuống theo màn hình Ngày khi giá hồi về quy luật khung h4
Bán: 1187.08
Dừng lỗ: 1192.50
Chốt lời: 1165.43
Nếu giá chạm fibo 120 tức break kênh giá H4 tăng đến vùng giá Ngày tại sóng IV
Ai cẩn thận chờ giá rời kênh H1 hoặc phá vỡ quy luật hồi hiện tại và bán
Đóng lệnh: dừng lỗ