FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gía có thể kiểm tra lại khu vực 1685 và đạt taget tiếp theo : 1720

----------------------------
luôn luôn làm nghiên cứu riêng của bạn
Tôi là - raio (@TraderRaio)
Nếu bạn thích điều này, xin vui lòng để lại một thích và bình luận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.