eaabram

SELL XAU tại điểm cao hơn trước khi mua lại

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Căng thẳng Mỹ Trung hiện tại đã giảm nhiệt
dựa theo biểu đồ giá , ta có thể nhìn thấy điểm điều chỉnh khả năng vàng sẽ quay ngược lên trên với tại các ngưỡng cản tâm lý bên trên trước khi đảo xuống mức 5x 6x vùng 14xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.