TradingWithHunter

Phân tích xu hướng Vàng_14/1/2019

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Các bạn có thể thấy trên hình, Vàng đã tạo thành mô hình 2 đỉnh, và hiện tại đang di chuyển trong 1 vùng Sideway.
View cho hôm nay là chờ giá chạm biên trên của vùng Sideway và tín hiệu xác nhận lực giảm để bán xuống.

Mặc dụ cấu trúc xu hướng tăng tuy đã không còn nữa, nhưng cấu trúc giảm vẫn chưa hình thành, do đó chúng ta nên chờ 1 cú Breakout khỏi vùng Sideway này để bán xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.