OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xuất hiện nến nhấn chìm tăng giá trong xu hướng tăng
=> buy với tỉ lệ RR = 1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.