AmberForexGold

Phân tích vàng trong ngắn hạn ngày 4/11

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đà bán mạnh ngày hôm qua đang tạo ra những nhịp phục hồi cho Vàng, bị giới hạn bởi phạm vi giá $1788 ngày hôm qua. Ngưỡng kháng cự ngày hôm qua là 1788$ sau tin tức 7:15 ra thì vàng sụp giảm sâu về vùng giá $1760 . FOMC đẩy giá vàng lên khá cao nhưng chưa lấy lại được giá mở cửa ngày hôm qua 1780$
Những người theo xu hướng giảm có thể tham gia vào tại mức tâm lý $1780.00, mục tiêu giảm tiếp theo trong ngày là vùng $1750.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.