tienminhnguyen

Vàng tiếp tục xuống

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm any, vàng tiếp tục chịu áp lực giảm giá,
KB1: Trong ngày có thể hồi lên 1950 rồi tiếp tục giảm vể dưới 1930
KB2: Tiếp tục giảm từ 1946 và về dưới 192x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.