Valentiojs

SELL GOLD

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá hiện tại đang sideway, sắp tới sẽ có biến động mạnh.
Sau cây nến vào ngày 1.10, giá vẫn chưa thiết lập đáy và đỉnh mới của downtrend.
Vùng giá sell đẹp 1490, TP về vùng 1460, kỳ vòng 1 xu hướng dài hạn hơn.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.