tradingpro2012

Gold xu hướng giảm là chủ đạo,canh hồi cao để bán .

Giá xuống
tradingpro2012 Cập nhật   
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tuần trước gold có một tuần biến động đầy cảm xúc, gold tăng mạnh 2 phiên đầu tuần rồi đảo chiều giảm mạnh trong 3 phiên còn lại của tuần đóng cửa tuần gần 1497 phù hơp với nhận định đóng của tôi từ đầu tuần trong group telegram của nhóm khi gold tăng lên 1532 tôi đã dự gold sẽ giảm và đóng cửa tuần quanh 1500.
Tuần này gold sẽ có 2 ngướng kháng cự chính (1512- 1514) và (1520 - 1525) ở chiều ngược lại gold sẽ có 2 ngưỡng hỗ trợ mạnh tương ứng (1477 - 1479) và (1457 - 1460) dự kiến tuần này gold sẽ có 2 kịch bản như sau :
Kịch bản 1 : gold tăng giá đầu tuần lên vùng kháng cự 1 là (1512 - 1514) sau đó giảm giá xuyên suốt đến hết tuần và test hỗ trợ (1458 - 1460) trước khi phục hồi trở lại 147x, trong kịch bản này chúng ta sẽ bán mạnh khi gold hồi lên vùng (1512 - 1514) và mua khi gold giảm xuống vùng (1458 - 1460)
Kịch bản 2 : Gold sẽ điều chỉnh giảm đầu tuần về vùng hỗ trợ (1477 - 1479) sau đó tăng ngược trở lại lần lượt test 2 ngưỡng kháng cự (1512 - 1514) và (1520 - 1525) trước khi quay đầu giảm mạnh trở lại vào cuối tuần và đóng cửa tuần quanh 1480. Trong kịch bản này chúng ta sẽ tiến hành mua khi gold điều chỉnh về vùng hỗ trợ (1477- 1479) dừng lỗ khi gold phá qua 1471 và canh bán trong tuần tại 2 ngưỡng kháng cự (1512- 1514) , bán manh trung hạn tại ngưỡng kháng cự (1520 - 1525) dừng lỗ tuyệt đối khi giá phá qua 1538 kỳ vọng chốt lời 1460 vào cuối tuần đầu tuần sau.
Dù gold đi theo kịch bản 1 hay kịch bản 2 thì xu hướng giảm vẫn sẽ là xu hướng chủ đạo của tuần này chiến lược canh cao để bán sẽ là phù hợp.
Chiến lược giao dịch ngày 30/9 :
Sell : 1512 dừng lỗ 1517,5 chốt lời 1498 - 1486
Buy 14777- 1479 dừng lỗ 1471 chốt lời 1500 - 1506

Bình luận:
Giá gold đã phá qua vùng hỗ trợ 1477- 1479 , gold sẽ tìm đến vùng hỗ trợ tiếp theo mạnh hơn rất nhiều quanh 1458 - 1461 người đầu tư có thể canh mua tại trợ này dừng lỗ 1455 chốt lời 1479 - 1485, ở chiều ngược lại nếu giá tăng trở lại test 1500 thì người đầu tư có thể bán dưới 1500 dừng lỗ khi giá phá qua 1504 chốt lời kỳ vọng 1480
Bình luận:
Chiến lược mua gold hôm nay ACE chootsl ời bội thu 18$ nhé
Bình luận:
Hãy jones group telegram của nhóm để được hỗ trợ phân tích nhận định thị trường và chiến lược giao dịch hàng ngày ACE nhé :
https://t.me/joinchat/AAAAAFllxS6urkVhZA...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.