kienneik87

Xây dựng kế hoạch giao dịch ngắn hạn với Vàng.

kienneik87 Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Lưu ý: Kịch bản này chưa đủ dữ liệu cho việc giao dịch, nó là sự chuẩn bị trước cho 1 tình huống có thể xảy ra.
Dựa trên nhận định xu hướng chính của Vàng đang là uptrend và đợt giảm hiện tại chỉ là sự điều chỉnh.
Diễn giải:
Đã hình thành xong 1 sóng hc zz được đánh nhãn là ABC - W . Và sau đó là 1 sóng đẩy tăng giá đang được đánh nhãn là A, cùng với sóng B của nó là expanded flat correction .
Chiến lược theo kịch bản này là Chờ Long theo sóng C của X. Theo kb này, đây là vùng giá có thể mua, nhưng như vậy có thể là mở vị thế quá sớm khi chưa có tín hiệu. Tín hiệu xác nhận đầu tiên là khi giá tăng phá vỡ vùng giá của đường xanh được thể hiện là EP trên chart. Mục tiêu chốt lời tạm thời có thể xác định theo các đường kẻ xanh cao dần.
Kịch bản này bị bỏ qua nếu giá giảm tiếp từ đây và thủng vùng giá của đường kẻ đỏ được thể hiện là SL trên chart.

(Còn cập nhật)

Bình luận:
Tf 4H
Giá có vẻ đang theo kịch bản này và đang hướng đến TP1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.