ZenoReal

Vàng đang đã hoàn thành sóng Elliott thứ 5 chưa?

Đào tạo
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng ( XAUUSD ) có thể đang hoàn thành sóng thứ 5 trong dạng Ending Diagonal
Đây là 5 sóng điều chỉnh thuộc sóng (c) của sóng 4 lớn (khung Daily)
Ending Diagonal thường xuất hiện ở sóng 5 hoặc sóng C trong mô hình sóng điều chỉnh.
Có thể bị nhầm lẫn sang mô hình 5 sóng Impusive 12345 nhưng khác nhau ở sóng 2 và 4
***
Chú ý: Cấp độ sóng được đánh dấu dạng (i) (ii) (iii) (iv) (v) là sóng rất nhỏ, tương ứng với khung h1.

Plan 1: Sóng (iv) đã hoàn thành
Chúng ta có thể canh bán khi giá đi xuống dưới điểm kết thúc của (iv)
Xem hình

Plan 2: Sóng (iv) và (v) chưa hoàn thành
Trường hợp này giá có thể tiếp tục tăng nhẹ và test vùng 180x-181x
Chờ đợi để có dấu hiệu xác nhận rõ ràng

Bình luận