UnknownUnicorn23499361

Vàng đang đã hoàn thành sóng Elliott thứ 5 chưa?

Đào tạo
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng ( XAUUSD ) có thể đang hoàn thành sóng thứ 5 trong dạng Ending Diagonal
Đây là 5 sóng điều chỉnh thuộc sóng (c) của sóng 4 lớn (khung Daily)
Ending Diagonal thường xuất hiện ở sóng 5 hoặc sóng C trong mô hình sóng điều chỉnh.
Có thể bị nhầm lẫn sang mô hình 5 sóng Impusive 12345 nhưng khác nhau ở sóng 2 và 4
***
Chú ý: Cấp độ sóng được đánh dấu dạng (i) (ii) (iii) (iv) (v) là sóng rất nhỏ, tương ứng với khung h1.

Plan 1: Sóng (iv) đã hoàn thành
Chúng ta có thể canh bán khi giá đi xuống dưới điểm kết thúc của (iv)
Xem hình

Plan 2: Sóng (iv) và (v) chưa hoàn thành
Trường hợp này giá có thể tiếp tục tăng nhẹ và test vùng 180x-181x
Chờ đợi để có dấu hiệu xác nhận rõ ràng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.